Achnacarry (achadh na coraidh) pronounce as corry.

Cameron